a képzés részletei

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenPDF változat

Képzési idő:

Elméleti órák száma: 128

Elméletigényes gyakorlati órák száma: 45

Gyakorlati órák száma: 147

Összes óraszám: 320 (elméleti-gyakorlati órák aránya: 40%-60%)

Tananyagegységek:

Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok

Objektumőri feladatok

Személy- és vagyonőr speciális feladatai


Követelménymodul/ tananyagegység


Tantárgy


Elmélet


Elm.ig.gyak.


Gyakorlat


Összes

10348-12

Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok

Jogi alapismeretek

20

5

-

25


Magán-biztonságvédelmi alapismeretek


22


6


24


52


Etikai ismeretek


4


2


-


6


Kommunikáció


4


16


-


20

10383-12

Objektumőri feladatok


Munka-, tűz- és balesetvédelem


10


-


-


10


Polgári jogi alapismeretek


10


-


-


10


Objektumőri feladatok


26


8


40


74


10384-12

Személy-, vagyonőr speciális feladatai


Személy-, vagyonőr speciális feladatai


32


8


43


83


Szakmai gyakorlat


-


-


40


40

Összesen:


128


45


147


320

 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok

Célja: a képzésben résztvevő sajátítsa el a munkakör ellátásához szükséges jogi alapismereteket, annak gyakorlati alkalmazását, illetve a magán-biztonságvédelmi alapismereteket, etikai és kommunikációs ismereteket, azok gyakorlati alkalmazását.

Tartalma: 

-         

Jogi alapismeretek

20 óra elmélet

 •  A magánbiztonsági tevékenységet végzők alkalmazási feltételei
 •  A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok
 • A tevékenység során előforduló leggyakoribb bűncselekmények, szabálysértések
 • A tevékenység során előforduló jogos védelmi és végszükség-helyzetek, intézkedések, cselekvések jogi megítélése
 • A büntető- és szabálysértési eljárás folyamata, szakaszai 

5 óra elméletigényes gyakorlat

 • Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása az alábbiak szerint:
 • Alkalmazza a tevékenység ellátásának alapvető jogszabályait
 • Beazonosítja a bűncselekményeket, szabálysértéseket

-         

Magán-biztonságvédelmi alapismeretek

22 óra elmélet

Az intézkedés alapelvei (az önkéntes hozzájárulás, a legkisebb korlátozás elve, a támadás-elhárítási eszközök és a kényszerítő testi erő használatának feltételei)

 • A teendők közveszély esetén
 • A helyszínbiztosítás alapszabályai
 • A stressz- és konfliktuskezelés alapvető módszerei
 • A szolgálat átadásának, átvételének általános szabályai
 • Az összeköttetésre szolgáló és tűzjelzést biztosító eszközök használatának szabályai
 • A támadás-elhárítási eszköz és a kényszerítő testi erő használatáról szóló jelentés szabályai
 • Elsősegélynyújtás

6 óra elméletigényes gyakorlat

Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása az alábbiak szerint:

 

Elsősegélynyújtás

24 óra gyakorlat

Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása az alábbiak szerint:

 • Helyszín-biztosítást végez
 • Jogszerűen és a szakmai szabályokban meghatározottak szerint használja a támadáselhárítási eszközöket és a kényszerítő testi erőt
 • Elsősegélynyújtás
 • Jelentést tesz a támadás-elhárítási eszköz és a kényszerítő testi erő alkalmazásáról
 • Tájékoztatást nyújt az intézkedési jogosultságok gyakorlásával szemben felmerülő panasz kivizsgálásáról
 • Közveszély esetén a szakmai szabályok szerint intézkedik
 •  

  Kezeli az összeköttetésre szolgáló és tűzjelzést biztosító eszközöket

 • Szolgálatot ad és vesz át az általános előírások szerint
 • Alkalmazza a stressz- és konfliktuskezelés alapvető módszereit 

-         

Etikai ismeretek

4 óra elmélet

Alapvető szakmai etikai, magatartási szabályok

2 óra elméletigényes gyakorlat

Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása az alábbiak szerint:

 

kommunikációs és szituációs gyakorlatok 

-         

Kommunikáció

             4 óra elmélet

 • a szakmai és hivatalos nyelv sajátosságai
 • a hivatalos dokumentumok sajátosságai

 

      16 óra gyakorlat

 • kommunikációs és szituációs gyakorlatok,
 • írásbeli kommunikációs készség,
 • számítógép-használat, szövegszerkesztés

 

A tananyagegységek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

A szakmai és vizsgakövetelmények előírásai alapján a tananyagegységhez tartozó ismeretkört teljes mértékben felölelő írásbeli, gyakorlati modulzáró vizsga sikeres (legalább 51%) teljesítése.

Objektumőri feladatok

Célja: a képzésben résztvevő sajátítsa el az objektumok őrzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket.

-         

Munka-, tűz- és balesetvédelem

10 óra elmélet

 •  

  Munka- és tűzvédelem alapvető szabályai

 • Környezetvédelmi és környezetgazdálkodási előírások

-         

Polgári jogi alapismeretek

10 óra elmélet

 • a polgári jog
 • az adatkezelés szabályai

-         

Objektumőri feladatok

26 óra elmélet

 • Az őr feladatai a különböző típusú objektumokban
 • Az objektumőrzés módszerei, formái, eszközei
 • Be- és kiléptetés általános szabályai
 • Csomag-, jármű-, szállítmány-, menetokmány-ellenőrzés szabályai
 • Az objektumvédelem fokozatai
 • Az intézkedés fajtái
 • A szolgálatra való alkalmas állapot jellemzői
 • Szolgálati dokumentumok fajtái és kezelésük
 • Beléptető, ellenőrző és jelző rendszerek, berendezések, eszközök és használatuk
 • A szükséghelyzetek és elhárításuk
 • A kiürítés szabályai
 • A konfliktuskezelés módszerei

8 óra elméletigényes gyakorlat

Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása az alábbiak szerint:

Szolgálati dokumentumok kezelése

40 óra gyakorlat

Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása az alábbiak szerint:

 • Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat
 • Alkalmazza a tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi és környezetgazdálkodási szabályokat
 • Jogszerű adatkezelést végez
 • Intézkedik a hatáskörébe utalt eseményekben
 • Elfogja a bűncselekményen, szabálysértésen tetten ért személyt
 • Alkalmazza a munkavégzésre alkalmas állapot előírásait
 •  

  Átadja és átveszi az „őrutasításban” meghatározott eszközöket, anyagokat, információkat

 • Végzi a személyek és gépjárművek be- és kiléptetését
 • Végzi a szállítmányok, járművek, menetokmányok, csomagok ellenőrzését
 • Tájékoztatást ad az ügyfeleknek
 • Kezeli a rábízott kulcsokat
 •  

  Ellátja a fegyverek tárolásával és kiadásával kapcsolatos feladatokat

 • Ellátja a telefonközpontos feladatokat
 • Ellátja a belső járőrszolgálatot
 • Intézkedik a liftben rekedtek mentésében
 • Veszély esetén közreműködik a kiürítésben
 • Együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal
 • Kezeli a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket

 A tananyagegységek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

A szakmai és vizsgakövetelmények előírásai alapján a tananyagegységhez tartozó ismeretkört teljes mértékben felölelő írásbeli, gyakorlati modulzáró vizsga sikeres (legalább 51%) teljesítése.

Személy-, vagyonőr speciális feladatai

Célja: a képzésben résztvevő sajátítsa el a munkakör ellátásához szükséges személy- és vagyonőri speciális ismereteket, azok gyakorlati alkalmazását, továbbá a munkakör betöltéséhez és gyakorlásához szükséges valamennyi ismeret gyakorlati készségének fejlesztése a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara minősítési rendszerében erre feljogosított, a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezett vagyonvédelmi gazdálkodó szervezetnél.

Tartalma:

-         

Személy-, vagyonőr speciális feladatai

32 óra elmélet

 • A parkolás szabályai közterületen
 •  

  A parkolás-ellenőri tevékenység szabályozása és szabályai

 • A mechanikus és elektronikus adatrögzítők használata
 • A pótdíjfizetési kötelezettségről való tájékoztatás szabályai
 • A rendezvénytípusok
 • A tömegrendezvények biztosításának alapvető szabályai
 • A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök és a velük kapcsolatos teendők
 • A kényszerítő testi erő alkalmazhatóságának esetei és módjai a rendezvénybiztosítás, a szállítmánykísérés, a pénzszállítás, a kivonuló szolgálati tevékenység során
 • Szállítmánykísérési, pénzszállítási feladatok ellátásának alapvető előírásai
 • A gépjármű és a speciális védőeszközök átvételének és leadásának szabályai
 •  

  A pénzintézetek biztosításában érintett szervezetek és azok felelőssége

 •  

  A pénzintézeti biztosítás alapvető szabályai

 • A közterületi járőrözés szabályai
 • A riasztásra kivonuló szolgálat tagjának feladatai és felelőssége
 •  

  Intézkedési sorrend, a belépés szabályai a riasztási helyszínen

 • A konfliktuskezelés eszközrendszere a magánbiztonsági tevékenység során 

8 óra elméletigényes gyakorlat

Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása az alábbiak szerint:

A speciális feladatok ellátása során adódó konfliktusokat kezelése

43 óra gyakorlat

Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása az alábbiak szerint:

 • Parkolás-ellenőrzést végez
 •  

  Biztosítja a rendezvény megközelítési és távozási útvonalait

 • Ellenőrzi a részvételi jogosultságot a rendezvényen, megakadályozza a tiltott tárgyak bevitelét
 • Eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró és a jogtalanul ott-tartózkodó személyeket
 • Alapvető pénzintézeti biztosítást végez
 • Végrehajtja a szállítmánykísérési utasításban meghatározott feladatokat
 •  

  Ellátja a közterületi járőrszolgálatot

 •  

  A riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként feladatot lát el

 


-         

Szakmai gyakorlat

40 óra gyakorlat

Valamennyi elméleti ismeret alkalmazása a gyakorlatban, a munkakör ellátáshoz szükséges társas, módszer és személyes kompetenciák, szakmai készségek fejlesztése.

A tananyagegységek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

A szakmai és vizsgakövetelmények előírásai alapján a tananyagegységhez tartozó ismeretkört teljes mértékben felölelő szóbeli, gyakorlati modulzáró vizsga sikeres (legalább 51%) teljesítése.

  

A szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert (OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés esetén az értékelő rendszer leírása:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, a képzésben résztvevő hiányzása a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket nem lépi túl.

Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat igazolása: az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat időtartama 40 óra, a képzés utolsó szakaszában, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara minősítési rendszerében erre feljogosított, a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezett vagyonvédelmi gazdálkodó szervezetnél.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

       A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 Gyakorlati vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Személy-, vagyonvédelmi intézkedés bemutatása, az őr jelentési kötelezettségének teljesítése

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó szituációt leíró komplex feladatot húz.

Gyakorlatban mutatja be az intézkedés végrehajtását, magyarázattal kíséri a cselekvését. (Az intézkedéshez szükséges eszközöket, felszereléseket maga választja ki a gyakorlati vizsga helyén felhalmozott készletből.) Ezt követően az intézkedés nyomán keletkező dokumentálási kötelezettségének tesz eleget számítógépen az adekvát őrdokumentumban, és/illetve szóban/telefonon jelent a szolgálatvezetőnek. A vizsgafeladat az intézkedési protokollt, a támadás-elhárítást, a helyes eszközhasználatot, a szolgálatteljesítés dokumentálását kéri számon mindhárom modul kompetenciáit figyelembe véve.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Magán-biztonságvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés mindhárom moduljának témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap (teszt) kitöltése.

Témakörök: jogi ismeretek

A magánbiztonság szabályozása, az alkalmazási feltételek, a személy- és vagyonőri tevékenység szakmai szabályai, a tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a bűntető- és szabálysértési eljárás, a személy- és vagyonőri intézkedés elleni panasz kivizsgálása.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

 

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

A szakmai és vizsgakövetelményben előírt valamennyi vizsgafeladat értékelése külön-külön, 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik.

 Az egyes vizsgafeladatok eredménye a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített értékelési súlyaránynak megfelelően számít bele a vizsga eredményébe.

Az egyes vizsgafeladatok súlyozással figyelembe vett érdemjegyeinek két tizedes jegy pontossággal számolt összege kerekítés után adja a vizsga végeredményét. Az osztályzat megállapítása során a kerekítés általános szabályai szerint kell eljárni.

A vizsgázó az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján egyetlen összesített osztályzatot kap. Az osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1).

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgabizottság bármely vizsgafeladat eredményét elégtelenre értékeli.

Ha a szakmai és vizsgakövetelmény másként nem rendelkezik, sikertelen vizsga esetén csak az elégtelenre értékelt vizsgafeladatot kell megismételni.

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

      

A képzés zárása:

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: a modulzáró vizsgák sikeres letétele, a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg az előírt megengedett óraszámot. Sikeres komplex szakmai vizsga esetén Személy- és vagyonőr bizonyítvány kerül kiadásra.

   

A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek:

a 393/2013. (XI.12.) korm. rendelet alapján.

Személyi feltételek: a 393/2013. (XI.12.) korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

  

Személyi feltételek biztosításának módja: alkalmazott/megbízási/vállalkozási szerződés 

 

Tárgyi feltételek és biztosításuk módja:Támadás elhárítás eszközei


saját


Elsősegélynyújtás, újraélesztés eszközei


saját


Hírösszeköttetést biztosító eszközök


saját


Kézi detektor


saját


Telepített beléptető rendszerek, tűzjelző és riasztó rendszerek


saját


Számítógép Office-programokkal


saját

 

   

Egyéb

A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezete:

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

További információkért a (jelenlegi és következő ) Biztonsági őr tanfolyamról >>>> kattintson IDE <<<<