Rendezvénybiztosító

Rendezvénybiztosító  vizsgára felkészítő tanfolyam indul. ( 10 fő jelenkezése esetén)

A tanfolyam 31 861 01 0001 31 06 OKJ azonosító számú, ráépülése a Biztonsági Őr szakmának

A képzés iskolarendszeren kívüli 20 órás elméleti és gyakorlati foglalkozásokból áll.

A képzés helye: a PENTA-NET Biztonságszolgálati Kft. 2800 Tatabánya, Teleki L. u. 6. alatti oktatótermében

Oktatási időpontok: szombaton  12,00 órától , vasárnap   09,00 órától

A képzés díja:   9.900 Ft

a vizsgadíj: 25.000 Ft

A képzések megkezdéséhez szükséges feltételek:

Iskolai előképzettség | nyolcadik évfolyam elvégzése (Biztonsági őr | Személy és Vagyonőr) végzettség

Egészségügyi alkalmassági

Büntetlen előélet

EU állampolgárság

Állandó belföldi lakóhely

Szakmai vizsgára bocsájtás feltételei:

A modulzáró vizsga eredményes letétele.

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A 23/2011. (III. 08.) Kormányrendelet – zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tételéről elnevezésű jogszabály több szigorítást tartalmaz a korábbiakhoz képest a szervezők tevékenységét illetően, és a biztonsági személyzet képzettségére vonatkozóan is.

„A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok:

10. § (1) Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturális rendezvényszervezői, vagy rendezvény és konferenciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező szervezhet.

(2) A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.

(3) Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie.

(4) A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.”